Kontakta oss

Vid frågor eller synpunkter som gäller Skellefteå XC, kontakta oss på info@skellefteaxc.se.

Ni kan också ta kontakt med någon i styrelsen.

Ordförande
Johannes Viklund                   johannes.viklund@railcare.se

Kassör
Magnus Orregård                   magnus@balanserad.se

Sekreterare
Katarina Berglund                  kattiberglund@hotmail.com

Styrelseledamöter
Fredrik Öhrner                       fredrik.ohrner@fastec.se
Johannes Bergsten