Kontakta oss

Vid frågor eller synpunkter som gäller Skellefteå XC, kontakta oss på info@skellefteaxc.se.

Ni kan också ta kontakt med någon i styrelsen.

Ordförande
Cecilia Gren                          cecilia.gren@fastec.se

Vice ordförande
Peter Jonsson                       peter.b.jonsson@supermarket.ica.se

Kassör
Magnus Orregård                   magnus@balanserad.se

Sekreterare
Katarina Berglund                  kattiberglund@hotmail.com

Styrelseledamöter
Fredrik Öhrner                       fredrik.ohrner@fastec.se
Pär Wikberg                          par.wikberg@gmail.com