Bli samarbetspartner

Vill du eller ditt företag bli samarbetspartner med Skellefteå XC,
ta då kontakt med vår sponsoransvarige Bo Olofsson eller ordförande Sture sundberg.