Skidspåren i Skellefteå

Som ett led i att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemmar kommer Skellefteå XC till veckan att delta i ett möte med kommunen angående underhållet av den aktuella spårdragningen, ett nytt konstsnöspår och skapandet av en rullskidbana.

Underhåll av befintliga spår
Skellefteå XC har mottagit många samtal från våra medlemmar där de uttryckt en frustration över att de befintliga spåren inte prepareras tillräckligt regelbundet. Vi tar allvarligt på denna reaktion. Bra spår är en förutsättning för att bedriva en meningsfull verksamhet.

Med anledning av reaktionerna har vi lyft frågan till kommunen. Tillsammans kommer vi sätta oss ned och se över behoven och möjligheterna för att komma fram till eventuella åtgärder.

Konstsnöspår
Vi har fått reaktioner från våra medlemmar att dragningen av det nuvarande konstsnöspåret, med bland annat tvära kurvor i nedförsbackarna inte är anpassade för motionärer. Eftersom spåret ligger i sluttning är det vår erfarenhet att spåret också tinar och därmed blir oanvändbart tidigare på säsongen än nödvändigt.

Vår avsikt är att tillsammans med kommunen arbeta fram förutsättningar för ännu ett konstsnöspår som dels är mer lämpligt för vardagsmotionären, och dels har en sådan placering att det går att nyttjas fler månader av året.

Rullskidbana
För att skidåkare ska nå kontinuerlig utveckling är det viktigt med träning även under de månader under året när det inte finns snö. Därför tränar vi även under sommarmånaderna. I Skellefteå XC kombinerar vi löpning med rullskidåkning. Under ett antal pass i somras var vi upp emot 28 åkare. Antalet rullskidåkare och även inlinesåkare ökar stadigt. Det tycker vi är jätteroligt men med så många åkare på cykelbanor och bilvägar är kollisions- och olycksrisken påtaglig. Därför vill vi att Skellefteå kommun ska ta fram ett rullskidspår. Det minskar dessa risker och skapar en naturlig arena för utövare av rullskidåkning.
Vi ser att detta även gör Skellefteå till en mer attraktiv stad för turism, då det bland annat öppnar att andra skidklubbar kan lägga sina skidläger i staden.

Skellefteå XC har därför valt att stödja ett medborgarförslag och namninsamling med samma ändamål. Se länk nedan.
här