Verksamhetsdokument

Här hittar ni viktiga dokument om vår verksamhet.

Föreningens mål och policy
XC – Policy och mål

Verksamhetsplan 2015-2020
XC – Föreningens inriktning

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2014-2015