Verksamhetsdokument

Här hittar ni viktiga dokument om vår verksamhet.

Föreningens mål och policy
XC – Policy och mål

Verksamhetsplan 2015-2020
XC – Föreningens inriktning

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2014-2015
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Verksamhetsberättelse 2016-2017
Verksamhetsberättelse 2017-2018